گوگل الزامات بررسی داده های ساختار یافته را به روز کرد. عدم رعایت الزامات داده های ساختار یافته گوگل می تواند یک صفحه وب را برای نمایش نتایج غنی در صفحات نتایج موتور های جستجو (SERPs) برای بررسی جستجوی کلمات کلیدی مرتبط، رد صلاحیت کند.

نکات ویژه در مورد داده های ساختار یافته و مروری

داده های ساختار یافته و مروری که با موفقیت اجرا می شود می توانند یک سایت را برای بررسی نتایج غنی، از جمله ستاره ها، در صفحات نتایج موتور جستجو (SERPs) واجد شرایط کنند. دستیابی به نتایج غنی برای نمایش در SERP ها بسیار مطلوب است زیرا می تواند منجر به ترافیک بیشتر شود.

داده های ساختار یافته مروری، داده های ساختار یافته ای بسیار مهم هستند زیرا به محصولات مربوط می شوند و بنابراین می توانند بر درآمد تأثیر بگذارند. سایت های وابسته و خرده فروشان هر دو از داده های ساختار یافته مرور استفاده می کنند زیرا داده های مروری می توانند منجر به ترافیک و فروش بیشتر شوند.

به همین دلیل مهم است که این داده ها را تا آنجا که ممکن است درست کنید. در حالی که هشدار های داده اختیاری به طور کلی مشکلی ندارد، هشدار های خطا می تواند نشان دهنده یک مشکل جدی باشد که می تواند منجر به عدم صلاحیت صفحه برای یک نتیجه غنی شود.

الزامات داده های ساختار یافته مروری

داده های ساختار یافته مروری، مرور مواردی مانند محصولات، رویداد ها، فروشگاه ها، دوره ها، یک تجارت و بسیاری موارد دیگر است. همه مرور ها برای بررسی نتایج غنی واجد شرایط نیستند. 17 نوع معتبر وجود دارد که گوگل نتایج آن ها را نشان می دهد.

بازبینی مواردی که یکی از 17 مورد را ندارد، برای نتیجه غنی از بررسی واجد شرایط نیست و نمی تواند از آن بهره مند شود. بنابراین ضروری است که داده های ساختار یافته صحیح را منتشر کرده و این کار را با استفاده از یک نوع داده ساختاریافته معتبر در لیست محدود گوگل از انواع بازبینی معتبر واجد شرایط انجام دهید.

تغییر در الزامات نام نویسنده

گوگل تغییر در فیلد داده های ساختار یافته نام نویسنده را اعلام کرد. فیلد author.name در حال حاضر فقط به 100 نویسه محدود شده است.

توضیحات گوگل:

“شرطی اضافه شده است که فیلد author.name در قطعات مرور باید کمتر از 100 نویسه باشد تا واجد شرایط استفاده از ویژگی های جستجو باشد.”

این بدان معناست که بررسی داده های ساختار یافته با بیش از 100 نویسه واجد شرایط نتایج غنی در SERP ها نخواهد بود. گوگل راهنمای زیر را درباره نام نویسنده در داده های ساختار یافته مرور اضافه کرد:

“این قسمت باید کوتا هتر از 100 نویسه باشد. اگر بیش از 100 نویسه باشد، صفحه شما واجد شرایط قطعه مرور مبتنی بر نویسنده نخواهد بود. “

ویژگی نویسنده برای مرور داده های ساختار یافته

Schema.org سازمانی است که مسئول ایجاد و حفظ قوانین داده های ساختار یافته Schema است. اما گوگل به تنهایی می تواند الزامات مورد نیاز خود را برای استفاده از آن برای نتایج غنی در SERP ها تعیین کند. با این وجود، مهم است که بدانید داده های ساختار یافته مروری چیس.

تعریف Schema.org از ویژگی نویسنده برای بررسی داده های ساختار یافته به شرح زیر است:

“نویسنده این محتوا یا رتبه بندی. لطفاً توجه داشته باشید که نویسنده از این نظر ویژه است که HTML 5 مکانیسم خاصی برای نشان دادن نویسندگی از طریق تگ rel ارائه می دهد. این معادل این است و ممکن است به جای یکدیگر استفاده شود. “

بررسی داده های ساختار یافته مروری

ناشران وب سایت هایی که از داده های ساختار یافته مروری استفاده می کنند، ممکن است مایل به بررسی اجرای داده های ساختار یافته مروری باشند.

ممکن است عاقلانه باشد که ویژگی داده های ساختار یافته نویسنده را مرور کنیم تا مطمئن شویم که زیر محدوده کمتر از 100 نویسه قرار می گیرد. این بدان معناست که نام نویسندگان 100 نویسه یا بیشتر ممکن است داده های ساختار یافته مروری را برای نتایج غنی واجد شرایط نکند.

منبع: searchenginejournal.com