جان مولر گوگل پاسخ می دهد که چرا تعداد صفحات وب در گزارش های مختلف سرچ کنسول ماه به ماه کاهش می یابد. جان مولر گوگل به سؤالی درباره اینکه چرا هزار صفحه از انواع گزارشات Search Console حذف شده است، پاسخ داد. او در مورد نحوه گزارش سرچ کنسول در صفحات وب و اینکه ناشران هنگام ارزیابی این گزارش ها در Search Console باید بر چه چیزی تمرکز کنند، توضیح داد.

صفحات به طور مداوم از گزارش های سرچ سرچ کنسول حذف می شوند

فردی که این سؤال را مطرح می کرد نگران بود که چرا سرچ کنسول به طور پیوسته در صفحات کمتر گزارش می دهد. هنگامی که او به گزارش های مختلف نگاه می کرد، سرچ کنسول گزارش هایی را برای صفحات وب کمتر و کمتر نشان می داد.

سؤال مطرح شده:

“ما در گزارش استفاده از تلفن همراه در Search Console شاهد کاهش آهسته صفحات متناسب موبایل هستیم. ما همچنین شاهد کاهش صفحاتی هستیم که در گزارش Core Web Vitals وجود دارد، و همچنین پیشرفت های دیگر مانند قطعات مرور و همه نوع مطالب. در طول یک ماه یا یک ماه و نیم حدود هزار صفحه وجود دارد. من می خواهم بدانم آیا این به طور بالقوه به کرالر ها مربوط است؟ کجا باید مشکل را حل کنم؟ آن ها به عنوان خطا یا هر چیزی ظاهر نمی شوند. آن ها به سادگی از آن گزارش صرف نظر می کنند.”

چه گزارش های خاصی از سرچ کنسول نشان داده می شوند؟

جان مولر توضیحی درباره آنچه Search Console برای تولید این گزارش ها انجام می دهد و چرا تعداد صفحات گزارش شده ممکن است کاهش یابد، ارائه کرد.

جان مولر پاسخ داد:

“اساساً آنچه برای این گزارش ها اتفاق می افتد این است که ما نمونه ای از URL های وب سایت شما را بررسی می کنیم. بنابراین چیزی که در آن داشتن URL های کمتر در این گزارش ها به این معنی نیست که آدرس های اینترنتی دیگر بد یا مشکل ساز هستند. فقط ما آن ها را بررسی نکردیم. به ویژه برای گزارش های کلی، که تا حدی مربوط به Core Web Vitals است، گزارش AMP، گزارش داده های ساختاریافته، همگام بودن با تلفن همراه (من فکر می کنم) همچنین برای این گزارش ها فقط به نمونه ای نگاه می کنیم … و آن نمونه می تواند در طول زمان تغییر کند. بنابراین ممکن است اتفاق بیفتد که ما 200 آدرس اینترنتی سایت شما را در حال حاضر بررسی کنیم و سپس شاید در یکی دو ماه به بررسی 100 آدرس اینترنتی از وب سایت شما بپردازیم. این بدان معنا نیست که تفاوت بد است. فقط ما نمونه کوچکتری از URL های وب سایت شما را بررسی کردیم. “