در این مقاله به بررسی خطا Avoid a character set in the meta tag می پردازیم و راه حل هایی جهت حل آن پیشنهاد می دهیم.

خطا Avoid a character set in the meta tag در جی تی متریکس
Avoid a character set in the meta tag

character set، استانداردی بین المللی می باشد که جهت تبادل اطلاعات چند زبانه کاربرد فراوانی دارد و تعیین کننده نحوه نمایش محتوا سایت، به کاربران می باشد.

UTF-8،  پرکاربرد ترین مقدار این متا تگ می باشد.

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″/>

utf8 - خطا Avoid a character set in the meta tag
UTF-8

این خطا به معنی عدم تعیین نوع کاراکتر نیست، بلکه منظور از این خطا، عدم استفاده از متا تگ character set  می باشد که جهت رفع آن، Character Set در سمت سرور تنظیم می شود تا یک بار برای همیشه بر روی تمامی فایل ها و صفحات اعمال شود و دیگر نیازی به بارگزاری مجدد آن برای هر صفحه نباشد.

البته شایان ذکر است که در HTML5 از UTF-8 به صورت پیش ‌فرض استفاده می‌ شود، در نتیجه احتمال وجود این خطا بسیار کم است.

به صورت کلی جهت حل این خطا، باید از سمت هدر HTTP، جهت تعیین مقدار character set یک درخواست برای مرورگر ارسال شود.

تعیین character set جهت رفع  Avoid a character set in the meta tag
تعیین character set

نحوه ارسال درخواست HTTP Header

  • PHP

header(“Content-Type: text/html; charset=utf-8”);

  • Apache

در صورت استفاده از وب سرور Apache، باید اقدام به وارد کردن کد مورد نظر در htaccess نمود.

AddType ‘text/html; charset=UTF-8’ html

  • Nginx

در قسمت config وب سرور Nginx باید کد مربوطه را وارد نمود.

more_set_headers -t ‘text/html’ ‘Content-Type: text/html; charset=utf-8’;

پس از وارد کردن کد مورد نظر در هدر به صورت  http، با بررسی مجدد سایت جی تی متریکس خواهید دید که خطا بر طرف شده است.

توجه به این نکته ضروری می باشد که با رفع خطا Avoid a character set in the meta tag ، مستقیما خطا Specify a character set early نیز رفع خواهد شد.

شاید با این خطاها نیز مواجه شده باشید …

خطا Minify HTML در GTmetrix

درمقاله رفع خطا Minify HTML در GTmetrix، روش هایی جهت حل این خطا پیشنهاد می شود.

خطا Defer parsing of JavaScript در Gtmetrix

در مقاله رفع خطا Defer parsing of JavaScript در Gtmetrix، روش هایی جهت حل این خطا پیشنهاد می شود.