کد های CSS در Html (رفع خطا Inline small CSS )
روش های استفاده از کد های CSS در Html

منظور از خطا  Inline small CSS ، فراخوانی فایل ‌های Style کم حجم از داخل سایت می باشد.

به طور کلی از سه طریق می توان از کد های CSS در Html با توجه به شرایط استفاده کرد:

  • Inline: از این روش، در تگ Head، جهت استفاده از CSS در Html برای انجام تنظیمات مربوط به Style استفاده می شود.
  • External : همانند روش Inline می باشد، با این حال در این روش کد های CSS جدا از فایل HTML نوشته می شوند و سپس ادغام به فراخوانی آن می شود.
  • Internal: این خطا باعث ایجاد تاخیر اضافی و افزایش مدت زمان لازم برای نمایش محتوا می‌ گردد.

دلیل بروز خطا Inline small CSS، این می باشد که مرورگر قبل از اعمال تنظیمات Style برای محتوا، اقدام به مسدود سازی فایل External می کند که منجر به ایجاد تاخیر وافزایش زمان جهت بارگزاری محتوا سایت می شود.

نحوه استفاده از کد های CSS در Html (رفع خطا Inline small CSS )
نحوه استفاده از کد های CSS

مزایا و معایب (Inline VS External)

با استفاده از روش Inline می توان از افزایش بیش از حد ارسال درخواست یا دانلود جلوگیری کرد، اما در این روش فایل های CSS، جهت بارگذاری سریع تر سایت در دفعات بعد حتی اگر کم حجم هم باشند، ذخیره نمی شوند در حالی که در روش External اینگونه نیست و این فایل ها در دفعات بعدی به صورت کش اجرا می شوند. بنابراین توصیه می شود در صورتی که سایت از حجم بالایی برخوردار می باشد از روش External استفاده شود.

نحوه رفع خطا Inline small CSS در Gtmetrix

خطا Inline small CSS
Inline small CSS

جهت رفع خطا و بارگزاری سریع تر محتویات، می توان کدهای CSS کم حجم (در حد چند بایت) موجود در فایل External  را در فایل HTML به صورت  Internal و یا حتی در صورت زیاد بودن فایل های CSS کم حجم می توان جهت بهینه سازی بهتر، آن ها را با یکدیگر ترکیب کرد.

در صورتی که تعداد فایل های CSS ای که در Html فراخوانی شده است بسیار زیاد باشد، می توان جهت ادغام آن ها از پلاگین های ووردپرس استفاده نمود:

شاید با این خطا ها نیز مواجه شده باشید…

چگونه اقدام به رفع خطا Leverage browser caching کنیم؟

می توانید پاسخ خود را در مقاله رفع خطا Leverage browser caching در Gtmetrix پیدا کنید.

چگونه اقدام به رفع خطای Optimize images کنیم؟

می توانید پاسخ خود را در مقاله رفع خطای Optimize images در GTmetrix پیدا کنید.