Google یک صفحه توسعه دهنده جدید برای تولید داده های ساخت یافته با JavaScript منتشر کرد. در این مقاله در مورد نحوه انجام صحیح آن، به منظور بهبود رتبه در جستجوی گوگل، صحبت می کنیم.

به طور کلی دو روش برای تولید داده های ساخت یافته با استفاده از JavaScript وجود دارد اما در صفحه توسعه دهنده سه روش برای تولید داده های ساخت یافته با JavaScript را مورد بحث قرار می دهد.

 • مدیر Google Tag
 • جاوا اسکریپت سفارشی
 • ارائه سمت سرور

جاوا اسکریپت نقش مهمی در نحوه توسعه سایت ها ایفا می کند. راهنمایی در مورد نحوه تولید پویا داده های ساخت یافته با استفاده از JavaScript بسیار مفید خواهد بود.

(Google Tag Manager (GTM

Google شش مرحله برای تولید داده های ساخت یافته، به صورت پویا با GTM لیست می کند:

 1. Google Tag Manager را در سایت خود تنظیم و نصب کنید.
 2. یک برچسب HTML دلخواه جدید اضافه کنید.
 3. بلوک ساخت داده مورد نظر را درون محتوای برچسب قرار دهید.
 4. container را همانطور که در بخش نصب Google Tag Manager نشان داده شده است از فهرست مدیریت container خود نصب کنید.
 5. برای افزودن برچسب به وب سایت خود، container خود را در رابط Google Tag Manager منتشر کنید.
 6. کارهای خود را آزمایش کنید.

جاوا اسکریپت سفارشی

Google سه مرحله برای توسعه داده های ساختار یافته با JavaScript سفارشی لیست می کند:

 • نوع داده های ساخت یافته مورد نظر خود را پیدا کنید.
 • HTML وب سایت خود را ویرایش کنید تا یک قطعه جاوا اسکریپت مانند مثال زیر را درج کنید (به اسناد مربوط به CMS یا ارائه دهنده هاست خود مراجعه کنید ، یا از توسعه دهندگان خود بپرسید).
 • تست را با آزمون نتایج غنی انجام دهید.

Google همچنین دارای ابزار تست داده های ساختاری است و آزمایش می کند که آیا داده های ساخت یافته معتبر هستند یا خیر، اما در مورد چگونگی نتایج بازخوردی نمی دهد.

علاوه بر نشان دادن اینکه آیا داده های ساخت یافته برای نتایج غنی واجد شرایط هستند، ابزار آزمایش نتایج Rich با نشان دادن هشدارها و خطاها وظیفه مضاعف دارد.

دو روش برای آزمایش داده های ساخت یافته در نتایج آزمایش Google وجود دارد:

 • در راه اول، وارد کردن URL به گونه ای است که گوگل صفحه را می پیماید و داده های ساخت یافته را استخراج کرده و آن را آزمایش می کند.
 • راه دوم وارد کردن کد به طور مستقیم است. Google استفاده از ورودی URL را توصیه می کند و توصیه می کند از ورودی کد استفاده نکنید.

این توصیه Google برای آزمایش داده های ساختاری پویا شده با JavaScript است:

“ما توصیه می کنیم به جای ورودی کد از ورودی URL استفاده کنید زیرا در استفاده از ورودی کد، محدودیت های JavaScript وجود دارد (به عنوان مثال محدودیت های CORS).”