بیشتر وقت خود را صرف کار بر روی کدام کار های مربوط به سئو، می کنید؟ هرکسی روش کار خود را دارد، اما زمینه های اصلی در سئو وجود دارد که به نظر می رسد زمان و بودجه بیشتری نسبت به سایر موارد، برای آن ها صرف شده است. برای هر کسی که بودجه را در بازاریابی دیجیتال کنترل می کند، فکر می کنید روزمره یک متخصص سئو چگونه است؟ بیشترین پول در حال حاضر در کجا هزینه می شود؟

ما در حال بررسی این هستیم که بودجه در بازاریابی دیجیتال در کجا تخصیص داده می شود و چه کارهایی در رابطه با سئو، بیشترین زمان را به آن ها اختصاص می دهد.

بودجه بازاریابی دیجیتال چگونه اختصاص داده می شود؟

در 12 ماه گذشته، 6.2٪ از متخصصان سئو، گفتند که تمام زمان و بودجه سئو بازاریابی دیجیتال خود را برای بازاریابی محتوا به کار گرفته اند. بازاریابی محتوا با میانگین وزنی 2.98 بیشترین بودجه را در بازاریابی دیجیتال دارد.

در همین حال، 17.9% از متخصصان سئو، گفتند که هیچ بودجه ای برای روابط عمومی دیجیتال در نظر نگرفته اند و 30.4% گفتند که بودجه کمی اختصاص داده اند. روابط عمومی دیجیتال با میانگین وزنی 2.55 ، کمترین بودجه را در بازاریابی دیجیتال دارد.

بازاریابی محتوا، در حال حاضر حوزه غالب بازاریابی دیجیتال است

اهمیت بازاریابی محتوا برای اختصاص بیشترین زمان و بودجه سئو.

هنگامی که ما از مخاطبان خود در مورد بودجه سئو آن ها برای بازاریابی دیجیتال نظر سنجی کردیم، شگفت آور بود که “سئو” حوزه ای نیست که بیشترین هزینه بازاریابی دیجیتال در آن اعمال شود. بازاریابی محتوا، حوزه غالب تخصیص بودجه سئو بود. یعنی همانطور که پیش تر گفته شد، بیشترین میزان زمان و بودجه سئو، به “بازاریابی محتوا” اختصاص داده می شود.

از نظر وضعیت سئو، بازاریابی محتوا در بسیاری از نتایج غالب بوده و حوزه ای است که بسیاری از متخصصان سئو، در حال حاضر روی آن سرمایه گذاری می کنند.

نکته ای که وجود دارد این است که با چنین نتیجه ای، باید از اختصاص بیشترین میزان بودجه برای بازاریابی محتوا، صرف نظر کرد. چرا که با بودجه های قابل توجهی که روی محتوا اعمال می شود، رقبای شما ممکن است سرمایه گذاری زیادی در اینجا انجام دهند.

بازاریابی دیجیتال، کمترین میزان بودجه سئو را دریافت می کند

اگر نتایج مربوط به تخصیص بودجه دیجیتال در بالا و تخصیص زمان را در زیر مرور کنیم، نشان می دهد که کمترین بودجه و زمان سئو، برای روابط عمومی دیجیتال و لینک سازی، صرف می شود.

روابط عمومی دیجیتال (به عنوان ابزاری برای ایجاد پیوند های با کیفیت بالا) ممکن است در رسانه های اجتماعی به طور گسترده مورد بحث قرار گیرد، اما این جایی نیست که تصمیم گیرندگان بودجه خود را اختصاص می دهند. البته، این آمار به طور قطعی نمی گوید که ایجاد پیوند ها دیگر بخشی از سئو نیستند.

این تغییر قابل توجه، توسط بری آدامز، بنیانگذار Polemic Digital پشتیبانی می شود.

هنگام کار بر روی سئو، بیشترین زمان برای چه چیزی اختصاص داده می شود؟

36.3 درصد از متخصصان سئو می گویند در کنار اختصاص بودجه برای بازاریابی محتوا، بیشتر زمان خود را برای تحقیقات کلمه کلیدی استفاده می کنند. با میانگین وزنی 3.28، کلمات کلیدی، بیشترین زمان را برای سئو اختصاص می دهند.

11.4 درصد از متخصصان سئو، زمان خود را برای سئو محلی صرف نمی کنند و 7.1 درصد از متحصصان، برای سئو محلی، وقت می گذارند. این تقسیم قطبی از نتایج، نشان می دهد که سئو محلی، یک منطقه تخصصی در حوزه “سئو” است.

8.2 درصد از متخصصان سئو، گفتند که تمام وقت خود را برای تجزیه و تحلیل به کار می برند و این همان وظیفه ای است که به احتمال زیاد تمام زمان در سئو، اختصاص داده شده است.

متخصصان سئو، بیشتر وقت خود را صرف تحقیقات کلمات کلیدی می کنند

اهمیت اختصاص زمان و بودجه سئو، برای جستجوی کلمات کلیدی.

طبق نتایج نظرسنجی، علاوه بر اختصاص بیشترین بودجه برای بازاریابی محتوا، تحقیقات کلیدواژه های سئو و اختصاص بیشترین زمان برای آن نیز، یک کار مهم محسوب می شود. این نتیجه، توسط برخی از متخصصان سئو، مانند Suganthan Mohanadasan از Snippet Digital پشتیبانی می شود.

Mohanadasan گفت:

“تحقیقات کلمات کلیدی، مهم ترین کار سئو است.” “اگر به درستی انجام شود، می تواند تقویم محتوای شما را برای 12-24 ماه آینده ترسیم کند و شکاف ها و فرصت ها را به سرعت نشان دهد … با استفاده از این اطلاعات، می توانید تصمیمات خوبی در حوزه سئو، با پشتیبانی از داده ها بگیرید. ”

سخن آخر

بازاریابی محتوا، در حال حاضر حوزه غالب بازاریابی دیجیتال و منطقه ای برای صرف بودجه سئو، برای پیگیری رقبا است. به نظر می رسد تمرکز بر روی روابط عمومی دیجیتال و ایجاد لینک و حرکت به سمت محتوا و تجربه صفحه است. در نظر بگیرید که چگونه می توانید تجربه کاربر را بهبود بخشیده و تجربیات محتوای بهتری را ایجاد کنید.

علاوه بر اختصاص بودجه، متخصصان سئو، بیشتر زمان خود را در حوزه سئو، صرف تحقیق در مورد کلمات کلیدی و عوامل روی صفحه می کنند. اگر همه برای کلمات کلیدی وقت می گذارند، در نظر بگیرید که چگونه می توانید تحقیقات کلمات کلیدی خود را به سطح بعدی برسانید. به جستجو های نوظهور و فرصت های جدید مانند کلید واژه های معاملاتی و محلی فکر کنید.

منبع: searchenginejournal