کلمات کلیدی منفی به شما امکان می دهد عبارات جستجو را از کمپین های خود حذف کنید و به شما کمک می کند تنها بر کلیدواژه هایی که برای مشتریان شما اهمیت دارد تمرکز کنید. هدف گیری بهتر می تواند تبلیغ شما را در مقابل کاربران علاقه مند قرار دهد و بازگشت سرمایه شما (ROI) را افزایش دهد. در این مقاله نحوه عملکرد کلمات کلیدی منفی و زمان مفید بودن آن ها را طبق توصیه های گوگل توضیح می دهیم.

کلیدواژه های منفی چگونه کار می کنند؟

یکی از فاکتور های کلیدی یک کمپین بسیار هدفمند، انتخاب چیزی است که نباید مورد هدف قرار گیرد. هنگام انتخاب کلمات کلیدی منفی برای کمپین های جستجو، به دنبال عبارات جستجو باشید که مشابه کلمات کلیدی شما هستند، اما ممکن است برای مشتریانی که محصول دیگری را جستجو می کنند مناسب باشد. برای مثال فرض کنید شما یک بینایی سنج هستید که عینک می فروشد. در این مورد ممکن است بخواهید کلمات کلیدی منفی را برای عبارت های جستجو مانند “ظرف غذا” و “لیوان نوشیدنی” اضافه کنید.

اگر از کمپین های نمایشی یا تبلیغات ویدیویی استفاده می کنید، کلیدواژه های منفی می توانند به شما در جلوگیری از هدف قرار دادن سایت ها یا فیلم های غیر مرتبط کمک کنند، اما به خاطر داشته باشید که کلمات کلیدی منفی برای کمپین های نمایشی و ویدیو متفاوت از عبارات جستجو عمل می کنند. پیدا کردن بهترین کلیدواژه ها در این بخش بسیار بیشتر از بخش های دیگر اهمیت دارد.

نحوه عمل کردن کلمات کلیدی منفی

بسته به کلمات کلیدی دیگر یا روش های هدف گذاری در گروه تبلیغات شما، برخی از مکان هایی که تبلیغ شما در آن ظاهر می شود ممکن است گاهاً دارای شرایط حذف شده باشد. برای تبلیغات نمایشی و ویدئو، حداکثر 5000 کلمه کلیدی منفی در نظر گرفته می شود. همچنین می توانید با پیاده سازی گزینه های دسته بندی سایت و حذف محتوا، از هدف قرار دادن سایت ها یا فیلم های غیر مرتبط جلوگیری کنید.

انواع Negative Keywords

برای کمپین های جستجو، می توانید از کلمات کلیدی مطابقت گسترده (Broad match)، مطابقت با عبارت (Phrase match) یا مطابقت دقیق (Exact match) استفاده کنید. با این حال این عبارات منفی متفاوت از عبارات مثبت خود عمل می کنند. تفاوت اصلی در این است که اگر می خواهید آن ها را حذف کنید، باید مترادف، نسخه های مفرد یا جمع، غلط املایی و سایر تغییرات نزدیک را به لیست خود اضافه کنید.

برای کمپین های نمایشی، مجموعه ای از کلمات کلیدی منفی به عنوان یک موضوع دقیق حذف می شوند. حتی اگر کلمات کلیدی یا عبارت دقیق به صراحت در صفحه نباشد، اما موضوع محتوا به شدت با مجموعه حذف شده کلمات کلیدی منفی مرتبط باشد، تبلیغات در آن صفحه نمایش داده نمی شود.

به عنوان مثال مجموعه ای از کلمات کلیدی منفی مانند “شلوار زنانه” مناقصه را در صفحه ای با محتوای مربوط به شلوار جین زنانه مسدود می کند، حتی اگر عبارت دقیق “شلوار زنانه” در صفحه ظاهر نشده باشد. با این حال گوگل فراتر از مفهوم شلوار زنانه را به انواع لباس های زنانه (یعنی دامن) یا شلوار های مردانه تعمیم نمی دهد. این با نحوه برخورد گوگل با یک کلمه کلیدی مثبت متفاوت است.

انواع کلمات کلیدی منفی

Negative broad match

این نوع به طور پیش فرض برای کلمات کلیدی منفی شما است. برای کلمات کلیدی broad match منفی، اگر جستجو شامل کلمات کلیدی منفی شما باشد، حتی اگر شرایط به ترتیب متفاوت باشد، تبلیغ شما نمایش داده نمی شود. اگر جستجو فقط شامل برخی از کلمات کلیدی شما باشد، ممکن است تبلیغ شما همچنان نشان داده شود.

مثال: کلید واژه broad match منفی: کفش دویدن (running shoes)

به تبلیغات اضافه شود؟عبارت جستجو
Yesکفش تنیس آبی
Yesکفش دویدن
Noکفش دویدن آبی
Noدویدن کفش
Noکفش های دویدن

Negative phrase match

در مورد کلمات کلیدی منطبق با عبارت منفی، اگر جستجو حاوی کلمات کلیدی دقیق به همان ترتیب باشد، تبلیغ شما نمایش داده نمی شود. جستجو ممکن است شامل کلمات اضافی باشد، اما تا زمانی که همه کلمات کلیدی به همان ترتیب در جستجو گنجانده شوند، تبلیغ نمایش داده نمی شود. جستجو همچنین ممکن است شامل کاراکتر های اضافی برای یک کلمه باشد و تبلیغ حتی در زمانی که بقیه اصطلاحات کلیدی در جستجو به همان ترتیب گنجانده شده اند، نشان داده می شود.

مثال: کلید واژه phrase match منفی: کفش دویدن (running shoes)

به تبلیغات اضافه شود؟عبارت جستجو
Yesکفش تنیس آبی
Yesکفش دویدن
Noکفش های دویدن آبی
Yesدویدن کفش ها
Noکفش های دویدن

Negative exact match

در مورد کلمات کلیدی منفی با مطابقت دقیق، اگر جستجو حاوی کلمات کلیدی دقیقا به همان ترتیب، بدون کلمات اضافی باشد، تبلیغ شما نمایش داده نمی شود. اگر جستجو شامل واژه های کلیدی با کلمات اضافی باشد، ممکن است تبلیغ شما همچنان نشان داده شود.

مثال: کلید واژه exact match منفی: کفش دویدن (running shoes)

به تبلیغات اضافه شود؟عبارت جستجو
Yesکفش تنیس آبی
Yesکفش دویدن
Yesکفش های دویدن آبی
Yesدویدن کفش ها
Noکفش های دویدن

ابزار های پیدا کردن کلمات کلیدی منفی

سخن آخر

نحوه انتخاب کلمات کلیدی منفی
  • کلیدواژه های منفی خود را با دقت انتخاب کنید. اگر از کلمات کلیدی منفی زیادی استفاده می کنید، تبلیغات شما ممکن است به مشتریان کمتری برسد.
  • Negative Keywords با انواع نزدیک به هم مطابقت ندارند، بنابراین ممکن است تبلیغ شما همچنان در جستجو ها یا صفحاتی که دارای تغییرات نزدیک به اصطلاحات کلیدواژه منفی شما هستند، نشان داده شود.
  • ممکن است آگهی شما همچنان هنگامی که فردی عبارتی را که بیش از 16 کلمه است جستجو کند، نشان داده شود و کلمه کلیدی منفی شما از آن کلمه شانزدهم پیروی کند. فرض کنید کلمه کلیدی منفی شما “تخفیف” است. آگهی شما می تواند زمانی نشان داده شود که کسی “اتاق های تمیز هتل خوب یا اجاره تختخواب و صبحانه در لس آنجلس نزدیک به ساحل با تخفیف” را جستجو کند، زیرا کلمه کلیدی منفی شما هفدهمین کلمه در عبارت است. از سوی دیگر، وقتی شخصی “اتاق های تمیز هتل خوب یا اجاره تختخواب و صبحانه در ساحل لس آنجلس با تخفیف” را جستجو می کند ، آگهی شما را نشان نمی دهد زیرا کلمه کلیدی منفی شما شانزدهمین کلمه در عبارت است.

منبع: support.google.com