گوگل تأیید می کند وقتی ریدایرکت ها به مدت یک سال فعال باشند، سیگنال های دائمی را از یک URL به آدرس دیگر منتقل می کند.

گری ایلیس از گوگل توصیه می کند جهت اطمینان از عبور دائمی از سیگنال های رتبه بندی، ریدایرکت ها را حداقل برای یک سال داشته باشید.

گرچه گوگل قبلاً توصیه کرده است که تغییر مسیرها به مدت یک سال یا بیشتر فعال بماند، اما این بیشتر یک روش معمول عمومی است و چیزی نیست که به عنوان تأثیر مستقیم بر سیگنال های رتبه بندی شناخته می شود.

اکنون می دانیم که صاحبان سایت پس از یک سال می توانند یک تغییر مسیر را حذف کنند و گوگل همچنان سیگنال ها را برای مدت نامعلومی ارسال می کند.

این اولین پاسخ “ملموس” گوگل در مورد مدت زمان ماندن ریدایرکت برای ثابت ماندن انتقال سیگنال ها است.

این توییت از گری ایلیس است: “اگر اخیراً از ما پرسیده اید که چه مدت باید ریدایرکت ها را حفظ کنید، دست ها را بالا ببرید! من الان یک پاسخ مشخص دارم: حداقل 1 سال. (اما اگر می توانید آن ها را برای کاربران خود به طور نامحدود نگه دارید)

Gyeongri Illyes  
21 ژوئیه 2021

ایلیس به طور خاص به این بخش مراجعه می کند:

” تغییر مسیرها را تا آنجا که ممکن است، به طور کلی حداقل 1 سال نگه دارید. این بازه زمانی به گوگل امکان می دهد تا تمام سیگنال ها را به URL های جدید از جمله بازیابی مجدد و تعیین مجدد لینک ها در سایت های دیگر که به URL های قدیمی شما اشاره می کنند، منتقل کند.

از دید کاربران، ریدایرکت ها را برای مدت نامحدود در نظر بگیرید. با این حال ریدایرکت مجدد برای کاربران کند است، بنابراین سعی کنید لینک های خود و هر لینکی با تعداد بالا را از وب سایت های دیگر به روز کنید تا به URL های جدید اشاره کنید.”

در پاسخ به توییت اولیه، ایلیس به تعدادی از سوال ها پاسخ می دهد در جایی که روشن می کند: بله، وقتی سیگنالی از یک URL به آدرس دیگر منتقل شود، برای همیشه به همین ترتیب باقی خواهد ماند.

تقریباً یک سال طول می کشد تا گوگل همه سیگنال ها را ارسال کند، به همین دلیل این حداقل زمان پیشنهادی برای ریدایرکت مجدد برای فعال ماندن است.

اگر ممکن است، تا جایی که می توانید ریدایرکت ها را ادامه دهید زیرا این برای تجربه کاربری بهتر است.