آیا نیاز به تغییر لینک های از قبل موجود خود دارم؟

خیر. اگر اکنون از nofollow به عنوان راهی برای مسدود کردن پیوندهای حمایت شده استفاده می کنید، یا نشان می دهید که صفحه ای را که به آن پیوند دارید، رتبه ای به آن اهدا نمی کنید، آن همچنان پشتیبانی خواهد شد. نیازی به تغییر پیوندهای nofollow که از قبل دارید وجود ندارد.

آیا می توانم بیش از یک مقدار rel در یک لینک استفاده کنم؟

بله شما می توانید بیش از یک مقدار rel در یک پیوند استفاده کنید. به عنوان مثال، “rel = “ugc sponsored یک صفت کاملاً معتبر است که نشان می دهد این لینک از محتوای تولید شده توسط کاربر ناشی شده است و پشتیبانی می شود. در صورت تمایل به عقب بودن با خدماتی که از ویژگیهای جدید پشتیبانی نمی کنند، همچنین استفاده از nofollow با خصوصیات جدید مانند “rel = “nofollow ugc معتبر است.

اگر قبلا از ویژگی nofollow برای تبلیغات یا پیوندهای حمایت مالی استفاده می کردم، آیا باید آن ها را تغییر دهم؟

خیر. برای جلوگیری از مجازات های مربوط به طرح پیوند، می توانید از nofollow به عنوان روشی برای پرچم گذاری چنین پیوندهایی استفاده کنید. نیازی به تغییر هرگونه نشانه گذاری موجود نیست. اگر سیستم هایی دارید که این پیوند را به لینک های جدید اضافه می کنند، آنها می توانند به این کار ادامه دهند. با این حال، توصیه می کنیم در صورت مناسب بودن، به “rel = “sponsored تغییر دهید.

آیا من هنوز نیاز به پرچم گذاری تبلیغات یا لینک های حمایت شده دارم؟

آره. اگر می خواهید از اجرای طرح پیوند ممکن جلوگیری کنید، برای پرچم گذاری این پیوندها از “rel = “sponsored یا “rel = “nofollow استفاده کنید. ما ترجیح می دهیم از “حمایت مالی” استفاده کنیم اما خوب است و به همین منظور با آنها رفتار خواهد شد.