موتور جستجو روسی یاندکس (Yandex)، قاتل گوگل

2019-09-14T11:18:28+03:30

در ادامه سلسله مقالات آشنایی با موتورهای جستجو، این بار به سراغ موتور جستجوی یاندکس رفته و به بررسی کامل Yandex (قاتل