آسیب پذیری در 17 افزونه Elementor برای وردپرس!

2021-04-14T18:15:19+03:30

میلیون ها سایت وردپرسی تحت تأثیر آسیب پذیری های افزونه های Elementor قرار دارند. محققان امنیتی Wordfence کشف کردند که تقریباً هر