ویژگی های جدید یوتیوب که مشابه ویژگی های تویچ هستند

2021-11-03T08:25:47+03:30

یوتیوب در حال ارائه ویژگی های جدیدی است که برای پاداش دادن به اعضای کانال ها طراحی شده است، شبیه به نحوه