شبکه لینکدین ابزار جدیدی را برای جویندگان کار معرفی کرد

2020-11-12T16:40:12+03:30

لینکدین که یک شبکه اجتماعی متعلق به مایکروسافت است که در حال راه اندازی Career Explorer، ابزاری برای کمک به افراد جویای