اخبار تکنولوژی

معرفی تکنولوژی محاسبات لبه (edge computing) و سرور لبه (Edge Server)

2021-01-13T11:54:27+03:30

محاسبات لبه (edge computing) و سرور لبه (Edge Server) در حال تغییر شکل نحوه پردازش و تحویل داده ها از میلیون ها

معرفی تکنولوژی محاسبات لبه (edge computing) و سرور لبه (Edge Server)2021-01-13T11:54:27+03:30