ساختار سایت چیست و چرا اهمیت دارد؟

2021-01-09T12:02:59+03:30

ساختار سایت جنبه حیاتی استراتژی SEO شماست. ساختار وب سایت به گوگل نشان می دهد که مهمترین صفحات سایتتان کدام ها هستند.