ریچ اسنیپت (Rich Snippet) و نحوه استفاده از آن در سئو

2019-09-02T17:12:10+03:30

ریچ اسنیپت اصطلاحی است که برای تشریح اطلاعات و داده‌های نشانه گذاری شده در سایت ها استفاده می‌شود. الگوریتم های جستجو هر