آشنایی کامل با احراز هویت دوعاملی

2019-12-03T08:53:36+03:30

تأیید هویت دو عاملی (2FA) یا چند عاملی (MFA) یک لایه امنیتی اضافی برای تجارت شما است، این عمل برای رفع آسیب