امنیت وب سایت

یک پلاگین cPanel حاوی آسیب پذیری Log4Shell در لایبرری Log4j است!

2021-12-26T08:58:08+03:30

پلاگین cPanel حاوی لایبرری log4j آسیب پذیر بحرانی است که تحت تأثیر آسیب پذیری فاجعه بار قرار گرفته است! نرم‌ افزار کنترل

یک پلاگین cPanel حاوی آسیب پذیری Log4Shell در لایبرری Log4j است!2021-12-26T08:58:08+03:30