فایروال چیست و انواع آن کدامند؟

2021-07-18T13:24:25+03:30

فایروال نرم افزار یا میان افزاری است که از دسترسی غیر مجاز به شبکه جلوگیری می کند و ترافیک ورودی و خروجی