فین تک (Fintech) چیست و چگونه کار می کند؟

2021-06-30T14:50:31+03:30

فین تک Fintech ، مجموعه ای از "فناوری مالی" و استفاده از پیشرفت های جدید فن آوری برای محصولات و خدمات در