Call to Action یا CTA چیست و چرا باید از آن استفاده کنیم؟‎

2020-12-19T10:07:04+03:30

فراخوانی برای اقدام (CTA) نوعی درخواست در وب سایت است که به کاربر می گوید اقدامات مشخصی را انجام دهد. Call To