رازهای بازاریابی در صنعت بازی

2020-01-28T13:15:31+03:30

روزگاری گیمرها تلاش می کردند در دنیای واقعی جای بگیرند. اما اکنون کلیشه های قدیمی از بین رفته اند، از زنان مسن