بازاریابی فیسبوک

نحوه استفاده از پارامترهای UTM برای ردیابی موفقیت در رسانه های اجتماعی

2020-09-22T15:46:10+03:30

پارامترهای UTM کدهای متنی کوتاهی هستند که به URL (یا لینک) شما اضافه می شوند تا به دنبال کردن عملکرد صفحه وب

نحوه استفاده از پارامترهای UTM برای ردیابی موفقیت در رسانه های اجتماعی2020-09-22T15:46:10+03:30

10 مورد از مهمترین مزایای بازاریابی در فیسبوک

2020-09-06T17:03:25+03:30

بازاریابی فیسبوک می تواند مزایای زیادی برای تجارت شما باشد. در اینجا 10 روش وجود دارد که فیسبوک در هر مرحله از

10 مورد از مهمترین مزایای بازاریابی در فیسبوک2020-09-06T17:03:25+03:30