بازاریابی موبایل یا موبایل مارکتینگ چیست؟ دلایل اهمیت + انواع آن

2021-01-24T09:03:22+03:30

بازاریابی موبایل یا موبایل مارکتینگ روشی برای تبلیغ محصولات یا خدمات از طریق دستگاه های تلفن همراه است. با استفاده از این استراتژی،