بازاریابی B2C

بازاریابی B2B چیست و چه تفاوتی با بازاریابی B2C دارد؟

2020-01-26T16:23:29+03:30

B2B مخفف اصطلاح Business-to-Business است و به معنی بازاریابی صنعتی است. این نوع بازاریابی به گونه ای است که شما به عنوان

بازاریابی B2B چیست و چه تفاوتی با بازاریابی B2C دارد؟2020-01-26T16:23:29+03:30