اینستاگرام با قابلیت جدید خود، بازیابی محتوای حذف شده را امکان پذیر می کند!

2021-02-13T11:02:09+03:30

اینستاگرام اکنون محتوای حذف شده از پروفایل های کاربر را به پوشه "اخیراً حذف شده" ارسال می کند و در آنجا قابل