رفع خطای Optimize images در GTmetrix

2019-10-01T14:05:24+03:30

در این مقاله، به بررسی و نحوه رفع خطای Optimize images در جی تی متریکس می بپردازیم. تصاویر از اصلی ترین عناصر زیبا سازی