بودجه خزش (Crawl Budget) چیست و چگونه می توان آن را بهینه کرد؟

2019-12-28T13:35:25+03:30

بودجه خزش یک مفهوم حیاتی سئو است که اغلب مورد غفلت واقع می شود. بسیاری از کارها و موضوعات وجود دارد که