تاثیر ریدایرکت

گوگل: ریدایرکت ها را به مدت یک سال فعال نگه دارید!

2021-07-24T18:25:47+03:30

گوگل تأیید می کند وقتی ریدایرکت ها به مدت یک سال فعال باشند، سیگنال های دائمی را از یک URL به آدرس

گوگل: ریدایرکت ها را به مدت یک سال فعال نگه دارید!2021-07-24T18:25:47+03:30

نحوه پاک کردن محتوا بدون اثر گذاری مخرب روی سئو

2020-04-18T19:52:02+03:30

ما در این مطلب به مبحثی که اخیرا جان مولر یکی از اعضای تیم گوگل درباره یک اشتباه رایج ناشران هنگام حذف

نحوه پاک کردن محتوا بدون اثر گذاری مخرب روی سئو2020-04-18T19:52:02+03:30