بهینه سازی محتوا برای نمایش در بخش featured snippets در گوگل

2020-11-28T17:07:08+03:30

یک مطالعه اخیر عوامل مشترکی را که صفحات دارای Featured Snippets در نتایج جستجوی گوگل به اشتراک می گذارند پیدا می کند.