تبلیغات PPC

تبلیغات پرداخت به ازای هر کلیک (PPC) چیست و چه کاربردی دارد؟

2021-02-08T09:58:45+03:30

تبلیغات پرداخت به ازای هر کلیک (PPC) شکلی کاملاً ثابت از بازاریابی آنلاین است که هدف آن هدایت ترافیک کاربر هدفمند به

تبلیغات پرداخت به ازای هر کلیک (PPC) چیست و چه کاربردی دارد؟2021-02-08T09:58:45+03:30

وایت بورد فرایدی: اشتباهات رایج در Google Ads که نباید انجام داد

2020-09-13T15:42:13+03:30

بر خلاف باور عموم، SEO و PPC مخالف یکدیگر نیستند. راه های زیادی وجود دارند که این دو شیوه جستجو می توانند

وایت بورد فرایدی: اشتباهات رایج در Google Ads که نباید انجام داد2020-09-13T15:42:13+03:30