اینستاگرام به برند ها اجازه می دهد تا تبلیغات خود را در اکانت های کاربران نمایش دهند!

2020-12-19T09:54:46+03:30

اینستاگرام در حال تغییراتی برای تبلیغات محتوای برندینگ است که شامل اجازه دادن به تبلیغ کنندگان برای ایجاد پست های پشتیبانی شده