استارت آپ (startup) چیست؟

2021-03-27T15:34:04+03:30

اصطلاح استارت آپ به یک شرکت نوپا گفته می شود. استارتاپ ها توسط یک یا چند کارآفرین تأسیس می شوند که می خواهند