جلسه آنلاین

وبینار چیست؟ چگونه می توان در آن شرکت کرد و یا یک وبینار ایجاد نمود؟

2019-12-29T09:22:51+03:30

وبینار یک نشست آنلاین یا ارائه آنلاین است که از طریق اینترنت در زمان واقعی برگزار می شود. به عبارت ساده، این

وبینار چیست؟ چگونه می توان در آن شرکت کرد و یا یک وبینار ایجاد نمود؟2019-12-29T09:22:51+03:30