مدیر دیجیتال مارکتینگ کیست و چه کاری انجام می دهد؟

2019-08-25T12:45:29+03:30

نقش مدیر دیجیتال مارکتینگ چیست؟ چه مهارت هایی را در اختیار دارد و تفاوت بین مدیر دیجیتال مارکتینگ و مدیر سئو چیست؟