متن جایگزین یا Alt تصاویر چیست؟

2021-08-25T15:53:27+03:30

تصاویر یک خاصیت مهم برای همه صفحات وب هستند، آن ها خواندن صفحات را آسان تر می کنند و از لحاظ تصویری