6 خطای رایج در فایل robots.txt و نحوه رفع آن ها

2022-02-19T08:26:04+03:30

6 خطای رایج robots.txt، تأثیری که می‌ توانند بر وب‌سایت شما و جستجوی شما داشته باشند و نحوه رفع آن‌ ها را