دامنه و رتبه بندی

آیا سن دامنه از عوامل رتبه بندی گوگل محسوب می شود؟

2021-11-22T09:34:05+03:30

وقتی گوگل نتایج جستجو را رتبه بندی می کند، آیا الگوریتم سن دامنه شما را هم در نظر می گیرد؟ آیا گوگل

آیا سن دامنه از عوامل رتبه بندی گوگل محسوب می شود؟2021-11-22T09:34:05+03:30

جان مولر: وجود کلیدواژه در نام دامنه تاثیری در سئو ندارد!

2020-09-20T17:44:55+03:30

جان مولر از گوگل به سئو کاران و صاحبان سایت توصیه می کند که هیچ مزیتی در رابطه با داشتن کلیدواژه در

جان مولر: وجود کلیدواژه در نام دامنه تاثیری در سئو ندارد!2020-09-20T17:44:55+03:30