دامنه و رتبه بندی

جان مولر: وجود کلیدواژه در نام دامنه تاثیری در سئو ندارد!

2020-09-20T17:44:55+03:30

جان مولر از گوگل به سئو کاران و صاحبان سایت توصیه می کند که هیچ مزیتی در رابطه با داشتن کلیدواژه در

جان مولر: وجود کلیدواژه در نام دامنه تاثیری در سئو ندارد!2020-09-20T17:44:55+03:30