چت بات مارکتینگ: بهترین شیوه و نحوه استفاده از چت بات ها

2021-01-17T23:18:31+03:30

ما در عصر برنامه های پیام رسانی هستیم که حضور چت بات ها در آن اوج گرفته است. chatbot اساساً یک سیستم