گوگل: کاهش ترافیک برای محتوای باکیفیت نیز ممکن است رخ دهد

2021-08-31T09:10:25+03:30

در این مقاله، جان مولر "John Mueller"، راه حل هایی را برای کار با وب سایت هایی، ارائه می دهد که دارای