الگوریتم رنک برین

2019-09-15T10:13:44+03:30

الگوریتم رنک برین (rank brain) یکی از اجزای اصلی الگوریتم گوگل است که از یادگیری ماشین (machine learning ؛ توانایی ماشین برای