متریال دیزاین یا طراحی مواد (material design) چیست؟

2019-09-25T14:19:09+03:30

تعریف طراحی مواد مفهوم متریال دیزاین (material design) یا طراحی مواد ، مفهوم جدیدی است که به تازگی توسط گوگل بیان شده