سئوی کلاه سیاه

لینک فارم (link farm) چیست و چرا باید نسبت به آن محتاط بود؟

2019-12-11T13:02:26+03:30

در حقیقت فارم لینک ها بخشی از تکنیک های سئو کلاه سیاه هستند که به منظور دور زدن موتورهای جستجو و افزایش

لینک فارم (link farm) چیست و چرا باید نسبت به آن محتاط بود؟2019-12-11T13:02:26+03:30