نحوه بهینه سازی و ایجاد فایل Robots.txt وردپرس برای سئو

2021-03-16T14:22:00+03:30

اخیراً یکی از خوانندگان ما از ما راهنمایی در مورد چگونگی بهینه سازی فایل robots.txt برای بهبود سئو خواسته است. فایل Robots.txt