توقف سیستم تشخیص چهره فیسبوک با استناد به نگرانی های اجتماعی!

2021-11-30T08:58:48+03:30

فیسبوک روز سه شنبه توقف سیستم تشخیص چهره را اعلام کرد که قصد دارد استفاده از فناوری تشخیص چهره را که می