فیسبوک چیست

ازین پس فیسبوک را چه بنامیم؟ نام فیسبوک به متا یا “Meta” تغییر کرد

2021-10-31T08:22:22+03:30

آیا فیسبوک پس از نزدیک به دو دهه عنوان خود را تغییر داده است؟ بله! فیسبوک نام خود را تغییر داده است،

ازین پس فیسبوک را چه بنامیم؟ نام فیسبوک به متا یا “Meta” تغییر کرد2021-10-31T08:22:22+03:30

فیسبوک چیست ؟ آنچه که باید از فیسبوک بدانید!

2021-08-21T07:42:40+03:30

با فیسبوک می توانید با خانواده و دوستان خود در ارتباط باشید و دوستان جدیدی را با علایق و سرگرمی های مشترک

فیسبوک چیست ؟ آنچه که باید از فیسبوک بدانید!2021-08-21T07:42:40+03:30