CRM یا مدیریت ارتباط با مشتری چیست ؟

2021-01-09T08:59:33+03:30

CRM مخفف عبارت: "Customer Relationship Management" و به معنای مدیریت ارتباط با مشتری می باشد. CRM یا مدیریت ارتباط با مشتری یک