مرورگر بریو (Brave) قصد ارائه یک موتور جستجوی اختصاصی را دارد.

2021-03-09T11:16:31+03:30

سازندگان مرورگر وب Brave برای اولین بار در حال توسعه یک موتور جستجو کاربر محور و متمرکز بر حریم خصوصی هستند. سازندگان