موبایل مارکتینگ

نحوه اجرای یک کمپین بازاریابی موفق در بازار دنیای امروز

2021-02-06T12:35:16+03:30

اجرای یک کمپین بازاریابی موفق در بازار امروز نیاز به داشتن برنامه مناسب است. شعار معروف نایک، "فقط انجامش بده"، نباید در

نحوه اجرای یک کمپین بازاریابی موفق در بازار دنیای امروز2021-02-06T12:35:16+03:30

بازاریابی موبایل یا موبایل مارکتینگ چیست؟ دلایل اهمیت + انواع آن

2021-01-24T09:03:22+03:30

بازاریابی موبایل یا موبایل مارکتینگ روشی برای تبلیغ محصولات یا خدمات از طریق دستگاه های تلفن همراه است. با استفاده از این استراتژی،

بازاریابی موبایل یا موبایل مارکتینگ چیست؟ دلایل اهمیت + انواع آن2021-01-24T09:03:22+03:30