داده های ساخت یافته یا دارای Schema در سئو چه تاثیری دارند؟‎

2021-11-03T09:50:05+03:30

نیل پاتل اظهار می دارد: یکی از آخرین تحولات در سئو، داده های ساخت یافته یا "شِما Schema" نامیده می شود که